AMAT LAPEYRA arquitectes

REHABILITACIÓ DE PLANTA BAIXA

EN EDIFICI D’HABITATGES PER A LOCAL COMERCIAL

TARRAGONA

juny 2008 - febrer 2009

arquitecte tècnic: Juan José Sagasti

promotor: PGP Promocions

constructor: Co Moloc, S.L.

qui somqui_som__amat_lapeyra_arquitectes.html
contactecontacte__amat_lapeyra_arquitectes.html
bloghttp://amatlapeyra-arquitectes.blogspot.com.es/
projectes >amat_lapeyra_arquitectes.html
satèl·litssatel.lits__amat_lapeyra_arquitectes.html